Brugerbetingelser & Privatlivspolitik for HuntersMagazine.tv

Senest opdateret: 23. maj 2018

Kvik guide til de generelle betingelser – Hvad skal jeg lægge mærke til 

Generelle betingelser om abonnement, betaling og rettigheder er tit svære og indviklede. Derfor denne hurtige oversigt med de mest nødvendige.

  1. Du har købt et abonnement og er derfor bundet til den periode du har købt måned/års. Abonnementet kan du til en hver tid afmelde. Dette gøres på hjemmesiden hvor du logger ind på startsiden, under punktet ”konto” som står i øverste højre hjørne.

  2. Under ”konto” fremgår type af abonnement, betalingskort tilknyttet samt kvitteringer for indbetalinger.

  3. Du betaler forud ifølge abonnement for den periode man er tilmeldt (måned/års).

  4. Selv om du får en værdikode/gratis periode skal der opgives betalingskort.

  5. I punktet Du er tilmeldt flg. abonnement kan du til en hver tid afmelde dig – Du vil kunne se film ubegrænset frem til udgangen af den periode, du har betalt for uanset hvornår du afmelder. Perioden du har betalt for er angivet med dato og klokkeslæt ved afmelding. Der gives derfor ingen tilbagebetaling for tidligere afmelding af abonnement.

  6. Du er altså selv ansvarlig for, at huske at få afmeldt abonnement. Dette skal gøres senest dagen før udløb, så er du sikker på at der ikke bliver trukket automatisk.

  7. Ang. Persondataloven (GDPR) - så finder du vores privatlivspolitik her

Du kan se den fulde ordlyd af de generelle betingelser herunder:

Brugerbetingelser

HuntersMagazine.tv stiller en abonnementstjeneste til rådighed, som giver vores medlemmer adgang til film og serier ("HuntersMagazine.tv-indhold"), som streames via internettet til computere og andre enheder med internetadgang ("HuntersMagazine.tv-kompatible enheder").

HuntersMagazine.tv-tjenesten stilles til rådighed for dig af HuntersMagazine.tv IVS, some r et dansk selskab.

Følgende brugerbetingelser gælder for din brug af vores tjeneste.

1 Medlemskab.
Dit HuntersMagazine.tv-medlemskab fortsætter fra måned til måned, eller fra år til år, indtil det opsiges.
For at bruge HuntersMagazine.tv-tjenesten skal du have internetadgang og en HuntersMagazine.tv-kompatibel enhed samt give os en aktuel, gyldig og anerkendt betalingsmåde, som du til enhver tid kan opdatere ("betalingsmåde"). Medmindre du afmelder medlemskabet inden den månedlige eller årlige faktureringsdato, giver du os tilladelse til at trække betaling for den følgende måneds eller det følgende års medlemskab via den oplyste betalingsmåde (se "Afmelding" nedenfor). Du kan se nøjagtige oplysninger om dit HuntersMagazine.tv-medlemskab ved at gå til vores websted og klikke på linket "Konto", som findes øverst på hver side på HuntersMagazine.tv-webstedet.

2 Gratis prøveperioder

2.1. Dit HuntersMagazine.tv-medlemskab kan starte med en gratis prøveperiode. Den gratis prøveperiode i medlemskabet varer én måned, og hensigten er at lade nye medlemmer og visse tidligere medlemmer prøve tjenesten.

2.2. HuntersMagazine.tv afgør suverænt, hvorvidt betingelserne for en gratis prøveperiode er opfyldt, og vi kan begrænse adgangen til gratis prøveperioder for at forhindre, at de misbruges. Vi forbeholder os retten til at ophæve den gratis prøveperiode og sætte din konto i bero, såfremt vi vurderer, at du ikke opfylder betingelserne. Medlemmer i husstande med et eksisterende eller nyt HuntersMagazine.tv-medlemskab opfylder ikke betingelserne. Vi kan bruge oplysninger såsom enheds-id, betalingsmåde eller en konto-e-mailadresse, som bruges med et eksisterende eller nyt HuntersMagazine.tv-medlemskab, med henblik på at afgøre, hvorvidt du opfylder betingelserne. Der kan være begrænsninger for kombinationer med andre tilbud.

2.3. Vi trækker betaling for det månedlige/årlige  medlemsgebyr ved udgangen af den gratis prøveperiode via din betalingsmåde, medmindre du afmelder medlemskabet inden udgangen af den gratis prøveperiode. Du kan se abonnementsprisen og udløbsdatoen ved at gå til vores websted og klikke på linket "Konto".

3 Fakturering

3.1. Faktureringsperiode. Vi fakturerer dig for medlemsgebyret for HuntersMagazine.tv-tjenesten hver måned eller hvert år, alt efter hvilket abonnement du har valgt via din betalingsmåde på den kalenderdag, der svarer til startdatoen for betalingsmedlemskabet. I visse tilfælde kan faktureringsdatoen ændre sig, f.eks. hvis en betaling ikke er blevet gennemført, eller hvis betalingsmedlemskabet begyndte på en dato, som ikke findes i en given måned. Gå til vores websted, og klik på linket "Konto" for at se din næste betalingsdato.

3.2. Betalingsmåder. Du kan ændre din betalingsmåde ved at gå til vores websted og klikke på linket "Konto". Hvis en betaling ikke kan gennemføres, på grund af kortudløb, utilstrækkelige midler eller andet, og du ikke redigerer din betalingsmåde eller afmelder din konto, kan vi suspendere din adgang til tjenesten, indtil vi har en gyldig betalingsmåde. Når du opdaterer din betalingsmåde, giver du os tilladelse til at fortsætte med at fakturere den opdaterede betalingsmåde, og du hæfter for ikke-betalte beløb. Dette kan medføre, at dine faktureringsdatoer ændres. For nogle betalingsmåder kan udstederen af betalingsmåden afkræve dig et gebyr for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer i forbindelse med behandlingen af betalingsmåden.                                 3.3. Afmelding. Du kan afmelde dit HuntersMagazine.tv-medlemskab når som helst. Du vil fortsat have adgang til HuntersMagazine.tv-tjenesten frem til udgangen af den aktuelle faktureringsperiode. I det omfang, at det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil betalinger ikke blive refunderet, og vi yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte medlemsmåneder eller uset HuntersMagazine.tv-indhold. For at afmelde medlemskabet skal du gå til siden "Konto" og følge afmeldingsinstruktionerne. Hvis du afmelder medlemskabet, lukkes din konto automatisk ved udgangen af den indeværende faktureringsperiode. Klik på "Konto" for at se, hvornår din konto vil blive lukket. Hvis du tilmeldte dig HuntersMagazine.tv ved at bruge en konto hos en tredjepart som betalingsmåde og ønsker at afmelde HuntersMagazine.tv-medlemskabet, skal du muligvis gøre det gennem tredjeparten, f.eks. ved at gå til din konto hos tredjeparten og slå automatisk fornyelse fra eller afmelde HuntersMagazine.tv-tjenesten gennem tredjeparten. Du vil muligvis også kunne finde faktureringsoplysninger om dit HuntersMagazine.tv-medlemskab ved at gå ind på din konto hos den pågældende tredjepart.

3.4. Pris- og abonnementsændringer. Vi kan fra tid til anden ændre vores abonnementer og prisen på dem. Dog vil prisændringer eller abonnementsændringer tidligst gælde for dig 30 dage efter, du har fået besked.

4 HuntersMagazine.tv-tjeneste

4.1. Du skal være 18 år, for at kunne blive medlem af HuntersMagazine.tv-tjenesten. Mindreårige må kun bruge tjenesten under opsyn af en voksen.

4.2. HuntersMagazine.tv-tjenesten og indhold, der tilgås gennem tjenesten, er kun til din personlige, ikke-kommercielle brug. Så længe du har et HuntersMagazine.tv-medlemskab, tildeler vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at tilgå HuntersMagazine.tv-tjenesten og se HuntersMagazine.tv-indhold. Bortset fra den ovennævnte begrænsede licens overdrages du ingen rettigheder, adkomster eller andele. Du accepterer, at du ikke må bruge tjenesten til offentlige fremvisninger.

4.3. Du kan se HuntersMagazine.tv-indhold hvor i verden du end matte befinde dig, under forudsætning af at der er en ordentlig internetforbindelse og under forudsætning af at det pågældende land ikke har blokkeret for indholdet eller dele af indholdet fra internettet.

4.4. Du accepterer at bruge HuntersMagazine.tv-tjenesten, herunder alle funktioner forbundet dermed, i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og bekendtgørelser eller andre restriktioner om brug af tjenesten eller indholdet deri. Du accepterer, at du ikke må arkivere, gengive, distribuere, modificere, fremvise, udføre, offentliggøre, licensere, fremstille afledte værker af, sælge eller bruge (bortset fra, hvis det udtrykkeligt er tilladt i disse brugerbetingelser) indhold og information indeholdt i eller indhentet fra eller gennem HuntersMagazine.tv-tjenesten. Du accepterer også, at du ikke må: omgå, fjerne, ændre, deaktivere, forringe, eller hindre indholdssikringerne i HuntersMagazine.tv-tjenesten; skaffe dig adgang til HuntersMagazine.tv-tjenesten ved hjælp af en robot, spider, scraper eller et andet automatisk middel; dekompilere, foretage reverse engineering eller disassemblering af software eller andre produkter eller processer, der er tilgængelige gennem HuntersMagazine.tv-tjenesten; indsætte kode, produkter eller manipulere indholdet i HuntersMagazine.tv-tjenesten på nogen måde; eller benytte dig af datamining, dataindsamling eller dataudtræk. Derudover accepterer du, at du ikke må uploade, opslå, e-maile eller på anden måde sende eller overføre materiale, der er beregnet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr tilknyttet HuntersMagazine.tv-tjenesten, herunder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer. Vi kan stoppe eller begrænse din brug af vores tjeneste, hvis du overtræder disse brugerbetingelser eller er involveret i ulovlig eller svigagtig brug af tjenesten.

4.5. HuntersMagazine.tv-indholdets billedkvalitet kan variere fra enhed til enhed, fra film til film og kan påvirkes af flere faktorer, såsom hvor du er, den tilgængelige båndbredde gennem og/eller hastigheden på din internetforbindelse. Tilgængeligheden af HD, afhænger af din internetforbindelse og enhedens egenskaber. Ikke alt indhold er tilgængeligt i alle formater, f.eks. HD, Ultra HD og HDR, og ikke alle abonnementer giver dig mulighed for at modtage indhold i alle formater. Standardindstillingerne for afspilning via mobilnetværk udelukker HD-, Ultra HD- og HDR-indhold. SD kræver en forbindelseshastighed på mindst 0,5 Mbps. Dog anbefaler vi en hurtigere forbindelse for bedre billedkvalitet. En downloadhastighed på mindst 5 Mbps pr. stream anbefales for at modtage indhold i HD (defineret som en opløsning på 720p eller mere). En downloadhastighed på mindst 25 Mbps pr. stream anbefales for at modtage indhold i Ultra HD (defineret som en opløsning på 1080p eller mere) og HDR-indhold. Du er selv ansvarlig for alle gebyrer for internetadgang. Henvend dig til din internetudbyder for information om eventuelle datagebyrer. Den tid, det tager for HuntersMagazine.tv-indholdet at starte, vil variere afhængigt af en række faktorer, såsom hvor du er, aktuel tilgængelig båndbredde, det valgte indhold og konfigurationen på din HuntersMagazine.tv-kompatible enhed.

4.6. HuntersMagazine.tv-softwaren er udviklet af, eller til, HuntersMagazine.tv og er beregnet til at muliggøre afspilning af HuntersMagazine.tv-indhold via HuntersMagazine.tv-kompatible enheder. HuntersMagazine.tv-softwaren kan variere alt efter enhed og medie, og funktionaliteten kan også være forskellige fra enhed til enhed. Du anerkender, at brug af tjenesten muligvis kræver tredjepartssoftware, som er underlagt tredjepartslicenser. Du accepterer, at du automatisk kan modtage opdaterede versioner af HuntersMagazine.tv-softwaren og relateret tredjepartssoftware.

5 Adgangskoder og kontoadgang. Det medlem, der oprettede HuntersMagazine.tv-kontoen, og hvis betalingsmåde bliver debiteret ("kontoejer"), har adgang til og kontrol over HuntersMagazine.tv-kontoen og de HuntersMagazine.tv-kompatible enheder, der bruges til at tilgå vores tjeneste. For at bevare kontrollen med kontoen og undgå, at andre opnår adgang til den (hvilket kan omfatte oplysninger om afspilningshistorik på kontoen), bør kontoejeren bevare kontrollen med de HuntersMagazine.tv-kompatible enheder, der bruges til at tilgå tjenesten og ikke afsløre adgangskoden eller detaljer om betalingsmåden, som er tilknyttet kontoen, over for andre. Du er ansvarlig for at opdatere og sørge for nøjagtigheden af de oplysninger, du giver til os om din konto. Vi kan opsige din konto eller sætte din konto i bero for at beskytte dig, HuntersMagazine.tv eller vores partnere mod identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet.

6 Diverse

6.1. Gældende lov. Disse brugerbetingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk ret.

6.2. Uopfordret materiale. HuntersMagazine.tv accepterer ikke uopfordret materiale eller ideer til HuntersMagazine.tv-indhold og er ikke ansvarlig for ligheden mellem noget af dets indhold eller programlægning i nogen medier og materiale eller ideer indsendt til HuntersMagazine.tv.

6.3. Kundesupport. Skriv til webmaster@huntersmagazine.tv for yderligere hjælp.

6.4. Gyldighed. Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse Brugerbetingelser findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed.

6.5. Ændringer i brugerbetingelserne. HuntersMagazine.tv kan, fra tid til anden, ændre disse brugerbetingelser. Vi giver dig besked mindst 30 dage før, de nye brugerbetingelser gælder for dig.

6.6. Elektronisk kommunikation. Vi sender dig information om din konto (f.eks. betalingsgodkendelser, fakturaer, ændret adgangskode eller betalingsmåde, bekræftelsesbeskeder, meddelelser) udelukkende i elektronisk form, f.eks. via e-mails til den e-mailadresse, du oplyser ved tilmelding.